Mācību literatūras saraksts 2018./2019.mācību gadā

N.p.k

Mācību priekšmets

Izmantojamā mācību literatūra

“Spārītes” (5 gad.)

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

1.

Latviešu valoda

Inita Irbe, Anda Timermane

„Mūsu grāmatiņa”

1.un 2. daļa.

Izdevniecība RaKa

2014

2.

Matemātika

Inita Irbe, Anda Timermane

„Mūsu grāmatiņa”

1.un 2. daļa.

Izdevniecība RaKa

2014

3.

Mūzika

Baiba Brice

„Es būšu varens muzikants. Dziedi un spēlē!”

Apgāds Zvaigzne ABC

2012

N.p.k

Mācību priekšmets

Izmantojamā mācību literatūra

“Kamenītes”

 (6 gad.)

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

1.

Latviešu valoda

Gita Andersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne

* ”Raibā pasaule. 6 gadi. Burti.”

* „Raibā pasaule.   6 gadi. Mana grāmata.”

Apgāds Zvaigzne ABC

2011

2.

Matemātika

Gita Andersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne

„Raibā pasaule. 6 gadi. Skaitļi un pirkstiņdarbi.”

Apgāds Zvaigzne ABC

2011

3.

Mūzika

Māra Zelmene

„Riti dziesmu kamolīti”

1.-7. daļa

Izdevniecība RaKa

2008

N.p.k

Mācību priekšmets

Izmantojamā mācību literatūra

“Taurenīši”

(Log. gr.)

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

1.

Latviešu valoda

Inita Irbe, Anda Timermane

„Mūsu grāmatiņa”

1.un 2. daļa.

Izdevniecība RaKa

2014

2.

Matemātika

Inita Irbe, Anda Timermane

„Mūsu grāmatiņa”

1.un 2. daļa.

Izdevniecība RaKa

2014

3.

Mūzika

Māra Zelmene

„Riti dziesmu kamolīti”

1.-7. daļa

Izdevniecība RaKa

2008

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Bauskas novads

bauska logo