Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Apstiprināts ar Īslīces pamatskolas direktores

2019.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.1-9/49

Īslīces pamatskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks

2019./2020.mācību gadā

no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim.

 

Nr.p.k.

Interešu izglītības pulciņu nosaukums

Stundu skaits

Interešu izglītības pulciņu vadītājs (pedagogs)

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Tautas dejas

1.-4.kl.

5

Baiba Vanaga

13.50-14.30

14.40-15.20

   

13.00-13.40

13.50-14.30

13.50-14.30

2.

Tautas dejas

5.-9.kl.

3

Baiba Vanaga

   

14.40-15.20

15.30-16.00

14.40-15.20

 

3.

Ansamblis

1.-9.kl.

5

Judīte Sirsniņa

15.20-16.00

 

13.50-14.30

 

13.00-13.40

13.50-14.30

14.40-15.10

4.

Zīmēšana un gleznošana

1.-9.kl.

4

Laima Oborune

13.50-14.30

14.40-15.20

13.00-13.40

13.50-14.30

     

5.

Tradicionālie un netradicionālie rokdarbi

 1.-5.kl.

6

Egita Dreimane

 

13.50-14.30

14.40-15.20

13.00-13.40

13.50-14.30

14.40-15.20

15.30-16.00

   

6.

Teātra pulciņš

5

Vaira Dundure

13.50-14.30

14.40-15.20

13.00-13.40

13.50-14.30

14.40-15.20

     

7.

Vides pulciņš

 “ Dabas draugi”

5

Guna Krūma

13.00-13.40

13.50-14.30

 

13.50-14.30

14.40-15.20

15.20-16.00

   

I.Vargušenko 63946604

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000