Īslīces pamatskola

2.pielikums

APSTIPRINĀTS ar Īslīces pamatskolas direktores

2022.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.2022/1-9/44

 

Īslīces pamatskolas

ĀRPUSSTUNDU NODARBĪBU GRUPU DARBA GRAFIKS

2022./2023. mācību gads

      

St.        

1.klase              

Kab        

2.klase             

Kab        

3.klase             

Kab         

4.klase           

Kab.         

P

1.

               

I

2.

               

R

3.

               

M

4.

               

D

5.

               

I

6.

R.Straumīte

205.

R.Straumīte

205.

R.Straumīte

205.

R.Straumīte

205.

E

7.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

N

8.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

A

9.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

                   

O

1.

               

T

2.

               

R

3.

               

D

4.

               

I

5.

               

E

6.

G.Krūma

207.

   

G.Zuze

305.

   

N

7.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

A

8.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

 

9.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

G.Zuze

305.

                   

T

1.

               

R

2.

               

E

3.

               

Š

4.

               

D

5.

               

I

6.

G.Krūma

207.

G.Levane

206.

   

G.Levane

206.

E

7.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

N

8.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

A

9.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

                   

C

1.

               

E

2.

               

T

3.

               

U

4.

               

R

5.

               

T

6.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

   

D

7.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

I

8.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

E

9.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

G.Krūma

207.

N

                 

A

                 
                   

P

1.

               

I

2.

               

E

3.

               

K

4.

               

T

5.

               

D

6.

       

G.Levane

206.

G.Levane

206.

I

7.

       

G.Levane

206.

G.Levane

206.

E

8.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

N

9.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

G.Levane

206.

A

                 

Direktores vietniece izglītības jomā E.Dreimane

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1