Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Pielikums

13.01.2020. rīkojumam Nr.1-9/3

“Par valsts pārbaudes darbu norises grafika apstiprināšanu”

 Īslīces pamatskolas valsts pārbaudījumu saraksts 2019./2020.mācību gadā.

Datums

Pārbaudījums

Klase

Telpa

Vadītājs

Vērtētājs

Paraksts

Diagnosticējošie darbi

11.02.

Latviešu valoda (mutvārdu daļa)

3.klase

203.

I.Kāle

I.Kāle

Ē.Jansone

05.02.

Latviešu valoda (mutvārdu daļa)

6.klase

23.

V.Dundure

I.Rozentāle

19.02.

Latviešu valoda

 (rakstu daļa)

 I grupa

6.klase

31.

I.Kāle

V.Dundure

I.Rozentāle

19.02.

Latviešu valoda

 (rakstu daļa)

 II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

6.klase

33.

E.Dreimane

V.Dundure

I.Rozentāle

20.02.

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

 I grupa

3.klase

208.

I.Kāle

I.Kāle

Ē.Jansone

20.02.

Latviešu valoda

 (rakstu daļa)

 II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

3.klase

305.

Ē.Jansone

I.Kāle

Ē.Jansone

26.02.

Matemātika

I grupa

3.klase

208.

I.Kāle

I.Kāle

Ē.Jansone

26.02.

Matemātika

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

3.klase

305.

Ē.Jansone

I.Kāle

Ē.Jansone

27.02.

Matemātika

I grupa

6.klase

31.

E.Dreimane

I.Kāle

A.Rīna

27.02.

Matemātika

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

6.klase

33.

S.Bule

I.Kāle

A.Rīna

05.03.

Dabaszinības

I grupa

6.klase

31.

E.Dreimane

M.Kazanceva

G.Krūma

05.03.

Dabaszinības

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

6.klase

33.

S.Bule

M.Kazanceva

G.Krūma

 Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbu komisijas priekšsēdētājs I.Vargušenko

20.05.

Eksāmens

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

9.klase

zāle

E.Dreimane

I.Rozentāle

V.Dundure

21.05.

Eksāmens

Latviešu valoda

(mutvārdu daļa)

9.klase

   31.

I.Rozentāle

V.Dundure

27.05.

Eksāmens

Angļu valoda

(rakstu daļa)

9.klase

112.

E.Dreimane

L.Ramane

V.Ķērpe

28.05.

Eksāmens

Angļu valoda

(mutvārdu daļa)

9.klase

31.

V.Ķērpe

L.Ramane

27.05.

Eksāmens

Krievu valoda

(rakstu daļa)

9.klase

33.

I.Kāle

S.Bule

I.Rozentāle

28.05.

Eksāmens

Krievu valoda

(mutvārdu daļa)

9.klase

33.

S.Bule

I.Rozentāle

02.06.

Eksāmens

Matemātika

9.klase

zāle

E.Dreimane

A.Rīna

I.Kāle

09.06.

Eksāmens

Vēsture

9.klase

zāle

E.Dreimane

D.Stangvila

V.Dundure

E.Dreimane 63946604

Sveiciens savai skolai

sveic

Piekļūstamība

pieejamiba 1

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo