Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Apstiprināts

ar Īslīces pamatskolas

direktores I.Vargušenko

                                                                                                                                                            2019.gada 7.janvāra     rīkojumu  Nr. 1-9/2

 Īslīces pamatskolas valsts pārbaudījumu saraksts 2018./2019.mācību gadam.

 

Datums

Pārbaudījums

Klase

Telpa

Vadītājs

Vērtētājs

Paraksts

Diagnosticējošie darbi

  13.02.2019.

Latviešu valoda (mutvārdu daļa)

3.klase

205.

R.Straumīte

R.Straumīte

G.Čonka

 

  06.02.2019.

Latviešu valoda (mutvārdu daļa)

6.klase

23.

V.Dundure

I.Rozentāle

 

20.02.2019.

Latviešu valoda

 (rakstu daļa)

 I grupa

6.klase

31.

E.Dreimane

V.Dundure

I.Rozentāle

 

20.02.2019

Latviešu valoda

 (rakstu daļa)

 II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

6.klase

35.

R.Straumīte

V.Dundure

I.Rozentāle

 

21.02.2019.

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

 I grupa

3.klase

205.

R.Straumīte

R.Straumīte

G.Čonka

 

21.02.2019.

Latviešu valoda

 (rakstu daļa)

 II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

3.klase

305.

G.Čonka

R.Straumīte

G.Čonka

 

26.02.2019.

Matemātika

I grupa

6.klase

31.

E.Dreimane

V.Balode

I.Kāle

 

26.02.2019.

Matemātika

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

6.klase

33.

S.Bule

V.Balode

I.Kāle

 

27.02.2019.

Matemātika

I grupa

3.klase

205.

R.Straumīte

R.Straumīte

G.Čonka

 

27.02.2019.

Matemātika

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

3.klase

305.

G.Čonka

R.Straumīte

G.Čonka

 

07.03.2019.

Dabaszinības

I grupa

6.klase

31.

E.Dreimane

M.Šata

G.Krūma

 

07.03.2019

Dabaszinības

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

6.klase

33.

S.Bule

M.Šata

G.Krūma

 

 

 

Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbu komisijas priekšsēdētājs I.Vargušenko

Datums

Pārbaudījums

Klase

Telpa

Vadītājs

Vērtētājs

Paraksts

22.05.2019.

Eksāmens

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

I grupa

9.klase

Zāle

E.Dreimane

V.Dundure

I.Rozentāle

 

22.05.2019.

Eksāmens

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

9.klase

35.

G.Krūma

V.Dundure

I.Rozentāle

 

23.05.2019.

Eksāmens

Latviešu valoda

(mutvārdu daļa)

9.klase

 31.

I.Rozentāle

V.Dundure

 

29.05.2019.

Eksāmens

Angļu valoda

(rakstu daļa)

I grupa

9.klase

112.

E.Dreimane

B.Vanaga

E.Ziediņa

 

29.05.2019.

Eksāmens

Angļu valoda

(rakstu daļa)

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

9.klase

35.

G.Krūma

B.Vanaga

E.Ziediņa

 

29.05.2019.

Eksāmens

Krievu valoda

(rakstu daļa)

9.klase

33.

D.Šnēberga

S.Bule

I.Rozentāle

 

29.05.2019

Eksāmens

Krievu valoda (mutvārdu daļa)

9.klase

33.

S.Bule

S.Bule

I.Rozentāle

 

30.05.2019.

Eksāmens

Angļu valoda

(mutvārdu daļa)

9.klase

31.

B.Vanaga

B.Vanaga

E.Ziediņa

 

04.06.2019.

Eksāmens

Matemātika

I grupa

9.klase

Zāle

E.Dreimane

D.Šnēberga

I.Kāle

 

04.06.2019.

Eksāmens

Matemātika

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

9.klase

33.

S.Bule

D.Šnēberga

I.Kāle

 

11.06.2019.

Eksāmens

Vēsture

I grupa

9.klase

Zāle

E.Dreimane

D.Stangvila

V.Dundure

 

11.06.2019.

Eksāmens

Vēsture

II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām

9.klase

33.

S.Bule

D.Stangvila

V.Dundure

 
                       

Direktore                                                                                                                      I.Vargušenko

E.Dreimane 63946604

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000