Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Piedāvātās izglītības programmas

♦ Pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111.

♦ Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, programmas kods 01015511.

♦ Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111.

♦ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611.

♦ Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611.

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000