Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021.m.g.

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

Karjeras nedēļa

Zīmējumu konkurss „Manas mammas profesija”

"Iepazīstam profesijas."

Interaktīvās spēles  “Kā kļūt par profesionāli” aprobēšana 4.,5.,6.klasē.

 Tiešsaistes diskusijas TavaiKarjerai Facebook kontā

Grupu nodarbība “Izglītības iespējas Latvijā”

Īslīces psk 1.-4.klašu skolēni

Īslīces psk 4.-6.klašu skolēni

Īslīces psk 9.klase, vecāki

Īslīces psk 9.klase

2020. gada 26.-31.oktobris

Karjeras lēmuma pieņemšana.

Individuālās konsultācijas (pēc pieprasījuma)

Tālākizglītības nodomi - anketēšana

Datu bāzes papildināšana par 2019./20.mācību gada absolventu tālākizglītību.

Īslīces psk 9.klase

2020.gada novembris

Darba pasaules iepazīšana.

Valsts policija

Izglītojoša tikšanās ar Valsts policijas Bauskas iecirkņa pārstāvjiem.

Īslīces psk.8.klase

2020.gada decembris

(pārcelts uz pavasari)

Darba pasaules iepazīšana.

 

„No profesijas līdz darbam”

Izglītojošā ekskursija uz Jelgavas uzņēmumiem,lai klātienē iepazītu darba vidi, ražotni, tajā nepieciešamās profesijas.

Īslīces psk.8.-9.klašu skolēni

2020.gada janvāris

(pārcelts)

Pašnovērtējuma veikšana. Karjeras lēmuma pieņemšana.

„Mana nākotnes izvēle”

Grupu nodarbība “Karjeras portfolio veidošana”

Īslīces psk. 7.klase

2021.gada janvāris

 

Ēnu diena

“Uzmini nu!”

Skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum

Grupu nodarbība “Profesiju daudzveidība”

Konkurss par profesijām

Īslīces psk.1.-9.klase

 Īslīces psk. 8.klase

Īslīces psk. 4.-6.klase

2021.gada februāris

Karjeras lēmuma pieņemšana.

Darba pasaules iepazīšana.

Absolventu dienas

Tikšanās ar skolas absolventiem, lai vairāk  uzzinātu par viņu tālākgaitām.

 

Grupu nodarbība “Profesiju ābece”

Izglītojošā ekskursija uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienību.

Īslīces psk.7.-9.klase.

Īslīces psk. 5.klase

Īslīces psk. 8.,9.klase

2021.gada marts

Darba pasaules iepazīšana.

Bauskas Vides serviss.

Iepazīšanās ar valsts iestādes darbu un tajā nepieciešamajām profesijām.

Grupu nodarbība “Profesijas mums apkārt”

Īslīces psk.8.klase

Īslīces psk. 6.klase.

2021.gada aprīlis

2021.gada aprīlis

Karjeras lēmuma pieņemšana.

 

Tālākizglītības iespējas un nodomi –pārrunas, anketēšana

Īslīces psk. 9.klase.

2021.gada maijs

Karjeras konsultants- pedagogs S.Bule

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020.m.g.

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

Karjeras nedēļa

Konkurss „Profesijas vakar,šodien,rīt...”

Zīmējumu konkurss „Nākotnes profesijas”

Karjeras lēmuma pieņemšana

"Iepazīstam profesijas kopā ar speciālistiem."

Tikšanās ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pārstāvjiem.

Tikšanās ar armijas pārstāvi ,ugunsdzēsēju, mērnieku, žurnālistu, skaistumkopšanas speciālistu un zobārstu, lai tuvāk iepazītu šo profesiju darba specifiku.

Īslīces psk.5.-9. klašu komandas

Īslīces psk.1.-4.klašu skolēni

Īslīces psk.8.-9.klase

Īslīces psk.9.klase

2019. gada 14.-18.oktobris

2019.gada 17.oktobris

Darba pasaules iepazīšana.

„Uzņēmumi Latvijā”

Izglītojošās ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.

Īslīces psk.7.-9..klase

2019.gada novembris

Darba pasaules iepazīšana.

Valsts policija

Izglītojoša tikšanās ar Valsts policijas Bauskas iecirkņa pārstāvjiem.

Īslīces psk.8.klase

2019.gada decembris

Darba pasaules iepazīšana.

Māksla un kultūra.

„Tā top kino!”

Tikšanās ar multfilmu režisoru, lai iepazītu animācijas filmu tapšanas procesu, tajā iesaistītās profesijas, darba specifiku, nepieciešamās iemaņas un prasmes.

Īslīces psk.1.-4.klašu skolēni

2020.gada janvāris

Pašnovērtējuma veikšana. Karjeras lēmuma pieņemšana.

„Mana nākotnes izvēle”

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par sevis izzināšanu, savu spēju un talantu apzināšanu, izpratnes veidošana par apzinātu savas turpmākās izglītības un profesijas izvēli.

Īslīces psk. 8.-9.klase

2020.gada janvāris

 

Ēnu diena

Skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum

Īslīces psk.1.-9.klase

2020.gada februāris

Darba pasaules iepazīšana.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

„Tehnoloģiju pasaule.”

Tikšanās ar datorspeciālistiem, lai iepazītu  IT jomas profesijas, apzinātu programmētāja darba pienākumus, darbā ar informācijas tehnoloģijām nepieciešamās prasmes un iemaņas, iegūtu  izpratni par programmēšanas pamatprincipiem.

Īslīces psk. 5.un 6.klase.

2020.gada marts

Darba pasaules iepazīšana.

Darba pasaules iepazīšana.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbs.

Viesošanās „Bauskas dzīve” redakcijā

Iepazīšanās ar valsts iestādes darbu un tajā nepieciešamajām profesijām.

Iepazīšanās ar avīzes tapšanas procesu, redakcijas un žurnālistu darba ikdienu.

Īslīces psk.8.klase

Īslīces psk. 6.klase.

2020.gada marts

2020.gada aprīlis

 

Absolventu diena

Tikšanas ar absolventiem, lai klausoties viņu stāstījumus un dzīves pieredzi, spētu pēc iespējas veiksmīgāk izdarīt savu karjeras izvēli.

Īslīces psk. 8.,9..klase.

2020.gada aprīlis

Sveiciens savai skolai

sveic

Piekļūstamība

pieejamiba 1

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo