Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Īslīces vidusskolas

karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018.m.g.

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots segt no projekta finansējuma EUR

Darba pasaules iepazīšana.

„Saldumu zeme”.

Ekskursija uz saldumu ražotni, lai iepazītu tajā strādājošās profesijas un darba ikdienu.

Īslīces vsk.6.,7.klase

2017. gada oktobris

 

Darba pasaules iepazīšana.

Viesos pie „Bauskas dzīves”.

Iepazīšanās ar avīzes tapšanas procesu un tajā iesaistītajiem profesiju pārstāvjiem.

Īslīces vsk.5.klase

2017.gada oktobris

Nav

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Biznesa gēns”.

Nodarbība kopā ar finanšu institūcijas „Altum” pārstāvjiem, lai labāk izprastu uzņēmējdarbības principus un šajā sfērā nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Īslīces vsk.12.klase

2017. gada oktobris.

Nav

Darba pasaules iepazīšana. 

„Stikla burvība”

Nodarbība kopā ar Ventspils stikla pūtējiem, lai labāk iepazītu šo reto profesiju un padomātu par savu karjeras izvēli

2 nodarbības

Īslīces vsk. 1.-4.klase

2017.gada oktobris

Nav

Karjeras lēmuma pieņemšana.

Darba pasaules iepazīšana.

Karjeras lēmuma pieņemšana.

„Soli pa solim”

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbs.

Projekts ”Jauniešu garantijas”

Nodarbība kopā ar personīgās izaugsmes treneri, lai mācītos veikt pašvērtējumu, analizētu savas spējas un iespējas un pieņemtu pārdomātu karjeras lēmumu.

Iepazīšanās ar valsts iestādes darbu un tajā nepieciešamajām profesijām.

Iepazīšanās ar projekta piedāvātajām iespējām.

Īslīces vsk. 9.un 12.klase.

Īslīces vsk.8.klase

Īslīces vsk. 12.klase.

2017.gada novembris

2017.gada decembris

2017.gada decembris

Pakalpojuma līgums par nodarbības veikšanu.

Darba pasaules iepazīšana

Nākotnes tehnoloģijas

Nodarbība, kurā skolēni vairāk uzzina par galdnieka, elektriķa, programmētāja, mākslinieka, menedžera profesijām, par to, ko šie speciālisti dara, kādas   prasmes nepieciešamas un kā mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē tehniskās profesijas saplūst ar radošās jomas profesijām. Teorētiskās zināšanas tiek savienotas  kopā ar  praktisku darbošanos.

Īslīces un Uzvaras vsk. 4.-6.klase

2018.gada janvāris

Pakalpojuma līgums par karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanu.

Izglītības iespēju izpēte

Izglītības izstāde “Skola 2018”

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. 

Īslīces vsk. 12.klase.

2018. gada februāris

Ieejas biļetes

Darba pasaules iepazīšana

Ēnu dienas

Iespēja iepazīt savu izvēlēto nākotnes profesiju realitātē, izvērtēt tās plusus un mīnusus un savu atbilstību šim darbam.

Īslīces vsk. 7.-12.klašu skolēni.

2018.gada februāris

Nav

Darba pasaules iepazīšana

Palīdzības dienestu darba specifika.

Tikšanās ar policijas un ugunsdzēsēju pārstāvjiem, to darba specifikas iepazīšana un izvērtēšana.

Īslīces vsk. 5-6.klašu skolēni.

2018. gada

februāris

Nav

Darba pasaules iepazīšana.

Pašnovērtējuma veikšana.

Es zinu, es varu!

Nodarbība kopā ar kouču, kurā caur multfilmu tēliem, spēlēm, uzdevumiem tiek veidota skolēnu izpratne par dažādām profesijām, par to, ko tajās dara, kā arī mācīts izvērtēt, kādas ir katra paša prasmes, spējas un intereses.

3 nodarbības

Īslīces vsk.1.-3.klase

2018.gada marts

Pakalpojuma līgums par nodarbību veikšanu.

Karjeras lēmuma pieņemšana.

Absolventu diena

Tikšanas ar absolventiem, lai klausoties viņu stāstījumus un dzīves pieredzi, spētu pēc iespējas veiksmīgāk izdarīt savu karjeras izvēli.

Īslīces vsk.9. un 12.klase.

2018.gada marts

Nav

Darba pasaules iepazīšana

 

Tehnobuss

Iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm, tajā nodarbinātajam profesijām , apzināt savas intereses.

Īslīces vsk.7-9.klase,

2018.gada

aprīlis.

Pakalpojuma līgums par nodarbību veikšanu.

Izglītības iespēju izpēte

Profesiju parāde un karjeras domnīca „Skills Latvija 2018”

Iepazīt profesijas gan no teorētiskās, gan praktiskās puses.

Īslīces vsk.9.kl.

2018.gada

aprīlis.

Ieeja brīva

Darba pasaules iepazīšana.

„Ražots Latvijā.”

Ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem un ražotnēm, lai klātienē iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.

Īslīces vsk. skolēni

2018.gada aprīlis-maijs

 

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000