Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Īslīces pamatskolas skolotāji

Īslīces pamatskolas skolotāji

Vārds

Uzvārds

Amats , mācību priekšmeti

 

Irina

Vargušenko

direktore

 

Egita

Dreimane

direktora vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja- mājturība un tehnoloģijas

 

Ineta

Kāle

pamatizglītības skolotāja- fizika, matemātika

 

Rita

Straumīte

pamatizglītības skolotāja- sociālās zinības, ekonomika

 

Guna

Krūma

pamatizglītības skolotāja- ģeogrāfija

 

Guna

Levane

pamatizglītības skolotāja

 
Judīte Sirsniņa pamatizglītības skolotāja- mūzika  

Velta

Balode

pamatizglītības skolotāja

 

Laima

Oborune

pamatizglītības skolotāja- vizuālā māksla

 

Ausma

Rīna

pamatizglītības skolotāja-matemātika, fizika

 

Vaira

Dundure

pamatizglītības skolotāja-latviešu valoda, literatūra

 

Skaidrīte

Bule

pamatizglītības skolotāja-krievu valoda

 
Kristīne Bartkeviča pirmsskolas izglītības skolotāja  

Selga

Zubankova

logopēde

 

Ērika

Jansone

pamatizglītības skolotāja

 
 Svetlana  Gušča  pirmsskolas izglitības skolotāja  

Aldis

Bensons

pamatizglītības skolotājs- mājturība un tehnoloģijas

 

Ilze

Ladusāne

pamatizglītības skolotāja-sports

 

Daiga

Stangvila

pamatizglītības skolotāja- Latvijas vēsture, pasaules vēsture

 
Kristīne Kudrjavceva

pamatizglītības skolotāja- mūzika

 

Ineta

Rozentāle

pamatizglītības skolotāja-latviešu valoda, literatūra

 

Mārīte

Šata

pamatizglītības skolotāja-ķīmija, dabaszinības, bioloģija

 
Anita Avotiņa pamatizglītības skolotāja- vācu valoda
 
 

Baiba

Riekstiņa

pamatizglītības skolotāja- angļu valoda

 

Iveta

Kilbloka

struktūrvienības vadītāja, pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Ilze

Jasone

pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Ilga

Ukstiņa

pirmsskolas mūzikas un sporta skolotāja

 

Zanda

Žeglova

pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Anete

Laugale

struktūrvienības vadītāja, logopēde

 
Karalīna Fjodorova pirmsskolas izglītības skolotāja  

Dace

Gaigala

logopēde

 

Viola

Krūmiņa

pirmsskolas izglītības skolotāja

 
Sanita Graudiņa

pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Iveta

Ādama

pirmsskolas izglītības skolotāja

 
Dace Čužinska  pirmsskolas izglītības skolotāja  

Daiga

Muceniece

pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Vita

Ūdrēna

pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Ilze

Velve

pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Gita

Vožniaka

psihologs

 

Elita

Novika

pamatizglītības skolotāja- informātika

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000