Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Īslīces pamatskolas skolotāji

Ādama Iveta

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Balode Velta

Pamatizglītības skolotāja

Bartkeviča Kristīne

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Bensons Aldis

Pamatizglītības skolotājs (mājturība un tehnoloģijas zēniem)

Bule Skaidrīte

Pamatizglītības skolotāja (krievu valoda)

Čužinska Dace

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Dreimane Egita

Pamatizglītības skolotāja (mājturība un tehnoloģijas meitenēm)

Dundure Vaira

Pamatizglītības skolotāja (latviešu valoda, literatūra, bibliotekāre)

Fjodorova Karalīna

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Gaigala Dace

Logopēde

Graudiņa Sanita

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Gušča Svetlana

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Jansone Ērika

Pamatizglītības skolotāja

Jasone Ilze

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Kazanceva Marina

Pamatizglītības skolotāja (ķīmija, bioloģija, dabas zinības)

Kāle Ineta

Pamatizglītības skolotāja

Kilbloka Iveta

Pirmsskolas izglītības skolotāja, struktūrvienības vadītāja

Krūma Guna

Pamatizglītības skolotāja

Krūmiņa Viola

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Kudrjavceva Kristīne

Pamatizglītības skolotāja (mūzika)

Ladusāne Ilze

Pamatizglītības skolotāja (sports)

Laugale Anete

Pirmsskolas izglītības skolotāja, struktūrvienības vadītāja

Leitone Elva

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Levane Guna

Pamatizglītības skolotāja

Muceniece Daiga

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Oborune Laima

Pamatizglītības skolotāja (vizuālā māksla)

Ramane Laura

Pamatizglītības skolotāja (angļu valoda)

Riekstiņa Baiba

Pamatizglītības skolotāja (angļu valoda)

Rīna Ausma

Pamatizglītības skolotāja (matemātika)

Rozentāle Ineta

Pamatizglītības skolotāja (latviešu valoda, literatūra)

Sirsniņa Judīte

Pamatizglītības skolotāja (mūzika)

Stangvila Daiga

Pamatizglītības skolotāja (vēsture)

Straumīte Rita

Pamatizglītības skolotāja (sociālās zinības)

Šata Mārīte

Pamatizglītības skolotāja (ķīmija, bioloģija, dabas zinības)

Ukstiņa Ilga

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Ūdrēna Vita

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Vargušenko Irina

Direktore

Velve Ilze

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Vožniaka Gita

Psiholoģe

Zemīte Santa

Interešu izglītības skolotāja

Zubankova Selga

Logopēde

Žeglova Zanda

Pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000