Īslīces pamatskola

Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

No result.

Īslīces pamatskolas atbalsta personāls


 • Izglītības psihologs – Signe Sūnaika
 • Medicīnas māsa
 • Skolotājs logopēds - Dace Dzelzkalēja
 • Sociālais pedagogs- Iveta Ozola

 Medicīnas māsa

Ārpus medpunkta pieņemšanas laika neatliekamas situācijas gadījumā zvanīt 113 (Neatliekamās palīdzības dienestam).

Māsas sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos kompetences ietvaros!

„Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītības iestāžu māsas vai ambulatorās aprūpes māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē bērnu un pusaudžu veselību. Māsa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un ārstu.

Izglītības iestāžu māsas pienākumi:

 1. Plānot un organizēt savu darbu
 2. Nodrošināt izglītības iestādi ar medikamentiem un medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem
 3. Veikt bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšanu
 4. Organizēt un veikt bērnu un pusaudžu profilaktiskos pasākumus
 5. Organizēt bērnu imunizāciju
 6. Nodrošināt tuberkulozes profilaksi izglītības iestādē
 7. Kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem
 8. Uzraudzīt bērnu un pusaudžu ēdināšanu
 9. Nodrošināt infekciju kontroli
 10. Veikt bērnu un pusaudžu aprūpi saslimšanu vai traumu gadījumos
 11. Veikt aprūpi bērniem ar īpašām vajadzībām
 12. Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu
 13. Organizēt profilaktiski izglītojošo darbu
 14. Veikt dokumentēšanu
 15. Uzturēt profesionālo kvalifikāciju” (profesijas standarts PS 0306).
Izglītības psihologs

Palīdzēs, ja:

 • skolēns nespēj pārvarēt radušās grūtības (sliktu garastāvokli, nemieru, bēdas, kaunu, sāpes, vecāku šķiršanos u.c.);
 • ir problēmas saskarsmē ar skolotāju, audzinātāju, draugiem vai jūtas vientuļš;
 • pasliktinās sekmes un ir grūtības mācību vielas apguvē (grūtības atcerēties, sakoncentrēt uzmanību, paaugstināta trauksme pirms pārbaudes darbiem). Nepieciešamības gadījumā veic diagnostiku.
 • Septembra mēnesī vēro skolēnu adaptāciju skolā.

Skolotājs logopēds

Diagnosticē un veic korekciju skolēniem ar valodas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem.

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1